Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Trip Iwerddon / Ireland Trip

Bu disgyblion blwyddyn 5 yn ymweld a ysgol Cahir yn Iwerddon yn ddiweddar. Cafwyd amser arbennig iawn yno. Year 5 children spent a few days at our link school in Ireland. Everyone had a wonderful time.
 • Y castell / The castle

  Y teithwyr - gyda'r castell yn y cefndir. The travellers - with the castle in the background.

  iwerddon.jpg
  464
  Y castell / The castle
  Y teithwyr - gyda'r castell yn y cefndir. The travellers - with the castle in the background.
 • Ysgol Cahir School

  Cyrraedd yr ysgol ar fore dydd Llun. Arriving at the school on Monday morning.

  iwerddon 1.jpg
  465
  Ysgol Cahir School
  Cyrraedd yr ysgol ar fore dydd Llun. Arriving at the school on Monday morning.
 • Cor cymysg / Mixed choir

  Bu plant y ddwy ysgol yn mwynhau canu gyda'u gilydd. The children from both schools enjoyed singing together.

  iwerddon 2.jpg
  466
  Cor cymysg / Mixed choir
  Bu plant y ddwy ysgol yn mwynhau canu gyda'u gilydd. The children from both schools enjoyed singing together.
 • Castell / Castle

  Edrych o gwmpas y castell. Exploring the castle.

  iwerddon 4.jpg
  467
  Castell / Castle
  Edrych o gwmpas y castell. Exploring the castle.
 • Blasus !!!! / Tasty !!!!

  Roedd y bwyd yn y gwesty yn fendigedig. The meals in the hotel were delicious.

  iwerddon 5.jpg
  468
  Blasus !!!! / Tasty !!!!
  Roedd y bwyd yn y gwesty yn fendigedig. The meals in the hotel were delicious.
 • Hands up !!!!!!

  Mae pethau'n edrych yn dywyll !!!! Things look bleak !!!!!

  mathew.JPG
  469
  Hands up !!!!!!
  Mae pethau'n edrych yn dywyll !!!! Things look bleak !!!!!
 • Ar y ffordd / On the way

  Ar ein ffordd allan o Abergwaun. Leaving Fishguard for Ireland.

  DSCF5714.JPG
  470
  Ar y ffordd / On the way
  Ar ein ffordd allan o Abergwaun. Leaving Fishguard for Ireland.
 • Diolch !!!!!/ Thanks !!!

  Yr athrawes o Iwerddon yn diolch am ei anrheg. The Irish teacher says thank you for her gift.

  DSCF1181.JPG
  471
  Diolch !!!!!/ Thanks !!!
  Yr athrawes o Iwerddon yn diolch am ei anrheg. The Irish teacher says thank you for her gift.
 • Gwenwch / Smile

  Llun o'r grwp cyfan tu allan i gastell Cahir. A group photo at the entrance to Cahir castle.

  DSCF5774.JPG
  472
  Gwenwch / Smile
  Llun o'r grwp cyfan tu allan i gastell Cahir. A group photo at the entrance to Cahir castle.
 • Leprechaun !!!

  Siopa yn y dref. Shopping in Cahir..

  DSCF5892.JPG
  473
  Leprechaun !!!
  Siopa yn y dref. Shopping in Cahir..
 • Ogofau Mitchelstown Caves.

  Roedd y daith i fewn i'r ogofau yn gyffrous... The journey into the caves was both exciting and a little scary .

  DSCF5863.JPG
  474
  Ogofau Mitchelstown Caves.
  Roedd y daith i fewn i'r ogofau yn gyffrous... The journey into the caves was both exciting and a little scary .
 • Ogof Mitchelstown Caves

  Roedd y golygfeydd yn yr ogof yn anhygoel.. The formations inside the cave were incredible

  DSCF5871.JPG
  475
  Ogof Mitchelstown Caves
  Roedd y golygfeydd yn yr ogof yn anhygoel.. The formations inside the cave were incredible
 • Naaa / Nooo !!!

  Yr eiliad mae'r bechgyn yn deall mai ysgol i ferched yn unig yw'r ysgol yma. The penny drops for the boys that this is a girls only school !!!

  DSCF5924.JPG
  476
  Naaa / Nooo !!!
  Yr eiliad mae'r bechgyn yn deall mai ysgol i ferched yn unig yw'r ysgol yma. The penny drops for the boys that this is a girls only school !!!
 • Y bobl bach/The little people

  DSCF6025.JPG
  477
  Y bobl bach/The little people
 • Dysgu / Learning

  Cafwyd llawer o hwyl yn dysgu am hanes y castell yn Cahir. We had a great time learning about the history of the castle - including the use of "murder holes" and "overhanging machicolations."

  DSCF5790.JPG
  478
  Dysgu / Learning
  Cafwyd llawer o hwyl yn dysgu am hanes y castell yn Cahir. We had a great time learning about the history of the castle - including the use of "murder holes" and "overhanging machicolations."
 • Y bwthyn / The Swiss cottage

  Dyma'r bwthyn bendigedig a adeiladwyd gan y pensaer enwog, John Nash, ar gyfer teulu'r Butlers. The Swiss cottage was built by the architect John Nash on behalf of the very wealthy and influential Butler family.

  DSCF5846.JPG
  479
  Y bwthyn / The Swiss cottage
  Dyma'r bwthyn bendigedig a adeiladwyd gan y pensaer enwog, John Nash, ar gyfer teulu'r Butlers. The Swiss cottage was built by the architect John Nash on behalf of the very wealthy and influential Butler family.
 • Ffordd yna.../ This way....

  Mae'r arwyddion yn Wyddeleg - sef iaith Geltaidd sy'n perthyn yn agos i'r iaith Gymraeg. The road signs are in the Irish language - a branch of Celtic languages closely related to Welsh.

  DSCF5858.JPG
  480
  Ffordd yna.../ This way....
  Mae'r arwyddion yn Wyddeleg - sef iaith Geltaidd sy'n perthyn yn agos i'r iaith Gymraeg. The road signs are in the Irish language - a branch of Celtic languages closely related to Welsh.
 • Trafod / Discussion

  Cafwyd trafodaethau diddorol rhwng y plant am y ffordd i ddatblygu ein prosiectau rhyngwladol. There were interesting debates on how to develop our international projects.

  DSCF5985.JPG
  481
  Trafod / Discussion
  Cafwyd trafodaethau diddorol rhwng y plant am y ffordd i ddatblygu ein prosiectau rhyngwladol. There were interesting debates on how to develop our international projects.
 • Ffrindiau newydd / New friends

  Roedd yr athrawon o Sbaen yn barod iawn i ateb cwestiynau y plant. The Spanish teachers were very willing to answer the children's questions.

  DSCF5989.JPG
  482
  Ffrindiau newydd / New friends
  Roedd yr athrawon o Sbaen yn barod iawn i ateb cwestiynau y plant. The Spanish teachers were very willing to answer the children's questions.
 • Hyrlio / Hurling

  Cafwyd gwersi hyrlio - gem draddodiadol o Iwerddon sy'n cyfuno hoci a ymladd !!!!!! We were taught the basics of Hurling - a traditional Irish game which seemed to be a mixture of hockey and fighting !!!!!

  DSCF5938.JPG
  483
  Hyrlio / Hurling
  Cafwyd gwersi hyrlio - gem draddodiadol o Iwerddon sy'n cyfuno hoci a ymladd !!!!!! We were taught the basics of Hurling - a traditional Irish game which seemed to be a mixture of hockey and fighting !!!!!
 • Ffarwel / Goodbye

  Gadael yr ysgol am y tro olaf. Leaving the school for the last time.

  DSCF1182.JPG
  484
  Ffarwel / Goodbye
  Gadael yr ysgol am y tro olaf. Leaving the school for the last time.
 • Llwytho / Loading

  Llwytho'r bws cyn gadael am Rosslaire. Loading the coach before leaving for Rosslaire.

  DSCF1186.JPG
  485
  Llwytho / Loading
  Llwytho'r bws cyn gadael am Rosslaire. Loading the coach before leaving for Rosslaire.
 • Diolch / Thanks

  Cyflwyno anrheg i'r Gwesty i ddweud diolch am y croeso arbennig a gafwyd. Presenting a gift to the Hotel to show our appreciation of the wonderful welcome we received.

  DSCF1192.JPG
  486
  Diolch / Thanks
  Cyflwyno anrheg i'r Gwesty i ddweud diolch am y croeso arbennig a gafwyd. Presenting a gift to the Hotel to show our appreciation of the wonderful welcome we received.
 • Hwyl / Bye

  Llun ar drothwy'r gwesty cyn gadael am adref. A picture outside the hotel before heading for home.

  DSCF1204.JPG
  487
  Hwyl / Bye
  Llun ar drothwy'r gwesty cyn gadael am adref. A picture outside the hotel before heading for home.
 • Croesi / Crossing

  Diddanu Mrs. Gwyon ar y fferi adref. Entertaining Mrs. Gwyon on the ferry home.

  DSCF1237.JPG
  488
  Croesi / Crossing
  Diddanu Mrs. Gwyon ar y fferi adref. Entertaining Mrs. Gwyon on the ferry home.
 • Ymlacio / Relaxing

  Rhai o'r plant yn ymlacio ar y fferi ar y ffordd yn ol i Gymru. Some of the children relaxing on the ferry on our way back to Wales.

  DSCF1238.JPG
  489
  Ymlacio / Relaxing
  Rhai o'r plant yn ymlacio ar y fferi ar y ffordd yn ol i Gymru. Some of the children relaxing on the ferry on our way back to Wales.
 • Failing the audition to be a Human Cannon Ball !!!!!!!

  DSCF5823.JPG
  490
  Failing the audition to be a Human Cannon Ball !!!!!!!
 • Celf / Art

  Y plant yn dychwelyd ar ol bod allan yn arlunio rhai o adeiladau'r dref. The children returning after being out sketching some of the town's buildings.

  DSCF5902.JPG
  491
  Celf / Art
  Y plant yn dychwelyd ar ol bod allan yn arlunio rhai o adeiladau'r dref. The children returning after being out sketching some of the town's buildings.
 • Blasus iawn / Very tasty.

  Y bechgyn yn mwynhau pryd bendigedig arall. The boys enjoy another lovely meal.

  DSCF5904.JPG
  492
  Blasus iawn / Very tasty.
  Y bechgyn yn mwynhau pryd bendigedig arall. The boys enjoy another lovely meal.
 • Cyflwyniadau / Presentations

  Bu aelodau pwyllgorau'r ysgol yn cyflwyno adroddiadau ar eu gwaith. Gwnaethpwyd hyn yn hyderus ac yn broffesiynnol - da iawn pawb. Various committee members made presentations to our friends showing what has been achieved in our school. This was done confidently and professionally. Well done all.

  DSCF5976.JPG
  493
  Cyflwyniadau / Presentations
  Bu aelodau pwyllgorau'r ysgol yn cyflwyno adroddiadau ar eu gwaith. Gwnaethpwyd hyn yn hyderus ac yn broffesiynnol - da iawn pawb. Various committee members made presentations to our friends showing what has been achieved in our school. This was done confidently and professionally. Well done all.
 • Y Gwesty / The Hotel

  Roedd y gwesty wedi ei leoli ynghanol y dref ac yn berffaith i ni - o fewn tafliad carreg i'r ysgol a'r castell. Ac roedd y croeso a gawsom yn fendigedig. The hotel was ideally situated in the centre of town - within a stone's throw of the school and the castle. And the welcome we received was superb.

  DSCF5898.JPG
  494
  Y Gwesty / The Hotel
  Roedd y gwesty wedi ei leoli ynghanol y dref ac yn berffaith i ni - o fewn tafliad carreg i'r ysgol a'r castell. Ac roedd y croeso a gawsom yn fendigedig. The hotel was ideally situated in the centre of town - within a stone's throw of the school and the castle. And the welcome we received was superb.
 • "This way Valerie..."

  Cafwyd llawer o hwyl yn dysgu rhai o'r gemau traddodiadol y mae'r plant yn chwarae ar yr iard. We had great fun learning some of the traditional games played by the children on the yard.

  DSCF6012.JPG
  495
  "This way Valerie..."
  Cafwyd llawer o hwyl yn dysgu rhai o'r gemau traddodiadol y mae'r plant yn chwarae ar yr iard. We had great fun learning some of the traditional games played by the children on the yard.
 • Flamenco...

  Ein ffrindiau o Sbaen yn dawnsio'r Flamenco - bendigedig... Our friends from Spain dancing the Flamenco - wonderful....

  DSCF6135.JPG
  496
  Flamenco...
  Ein ffrindiau o Sbaen yn dawnsio'r Flamenco - bendigedig... Our friends from Spain dancing the Flamenco - wonderful....
 • Anrhegion / Presents

  Derbyniodd pob plentyn ffon hyrlio - anrheg arbennig iawn. Gobeithio na fydd gormod o anafiadau yn y dyfodol agos !!!! Every child received a hurling stick - a very special gift. Let's hope for an injury-free few weeks, and no broken windows !!!

  DSCF6189.JPG
  497
  Anrhegion / Presents
  Derbyniodd pob plentyn ffon hyrlio - anrheg arbennig iawn. Gobeithio na fydd gormod o anafiadau yn y dyfodol agos !!!! Every child received a hurling stick - a very special gift. Let's hope for an injury-free few weeks, and no broken windows !!!