Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Dathlu 50 mlynedd / Celebrating 50 years

Rydym wedi llwyddo i gael grant loteri ar gyfer creu mosaic allanol mawr i ddathlu 50 mlynedd o'n hysgol. Mae holl blant yr ysgol, staff, cyn-ddisgyblion a theuluoedd wedi bod yn gweithio gyda'r artist Pod Clare. We have succeeded in obtaining a lottery grant to create a large outdoor mosaic to celebrate 50 years of our school. All the children, staff, past pupils and families have been working with the aritist Pod Clare.
 • IMG_2858.JPG

  IMG_2858.JPG
  1693
  IMG_2858.JPG
 • IMG_2861.JPG

  IMG_2861.JPG
  1694
  IMG_2861.JPG
 • IMG_2868.JPG

  IMG_2868.JPG
  1695
  IMG_2868.JPG
 • IMG_2869.JPG

  IMG_2869.JPG
  1696
  IMG_2869.JPG
 • IMG_2870.JPG

  IMG_2870.JPG
  1697
  IMG_2870.JPG
 • IMG_2871.JPG

  IMG_2871.JPG
  1698
  IMG_2871.JPG
 • IMG_2875.JPG

  IMG_2875.JPG
  1699
  IMG_2875.JPG
 • IMG_2962.JPG

  IMG_2962.JPG
  1700
  IMG_2962.JPG
 • IMG_2963.JPG

  IMG_2963.JPG
  1701
  IMG_2963.JPG
 • IMG_2966.JPG

  IMG_2966.JPG
  1702
  IMG_2966.JPG
 • IMG_2967.JPG

  IMG_2967.JPG
  1703
  IMG_2967.JPG
 • IMG_2968.JPG

  IMG_2968.JPG
  1704
  IMG_2968.JPG
 • IMG_2971.JPG

  IMG_2971.JPG
  1705
  IMG_2971.JPG
 • IMG_2975.JPG

  IMG_2975.JPG
  1706
  IMG_2975.JPG