Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cyngerdd Peter Karrie Concert

Ar nos Wener, Tachwedd 15fed cafodd côr yr ysgol y fraint o gyd-berfformio gyda Peter Karrie mewn cyngerdd yn y Neuadd Goffa, Aberaeron. Fe wnaeth pawb fwynhau'r profiad yn fawr iawn. Diolch i "Ffigar" am noddi'r crysau-t lliwgar i'r côr. On Friday November 15th, the school choir had the honour of singing with Peter Karrie in a concert at the Memorial Hall, Aberaeron. Everyone thoroughly enjoyd the experience. Thanks also to "Ffigar" for sponsoring the colourful t-shirts for the choir.
 • IMG_7029.JPG

  IMG_7029.JPG
  2222
  IMG_7029.JPG
 • IMG_7030.JPG

  IMG_7030.JPG
  2223
  IMG_7030.JPG
 • IMG_7031.JPG

  IMG_7031.JPG
  2224
  IMG_7031.JPG
 • IMG_7032.JPG

  IMG_7032.JPG
  2225
  IMG_7032.JPG
 • IMG_7033.JPG

  IMG_7033.JPG
  2226
  IMG_7033.JPG
 • IMG_7034.JPG

  IMG_7034.JPG
  2227
  IMG_7034.JPG
 • IMG_7035.JPG

  IMG_7035.JPG
  2228
  IMG_7035.JPG
 • IMG_7036.JPG

  IMG_7036.JPG
  2229
  IMG_7036.JPG
 • IMG_7037.JPG

  IMG_7037.JPG
  2230
  IMG_7037.JPG
 • IMG_7038.JPG

  IMG_7038.JPG
  2231
  IMG_7038.JPG
 • IMG_7039.JPG

  IMG_7039.JPG
  2232
  IMG_7039.JPG
 • IMG_7040.JPG

  IMG_7040.JPG
  2233
  IMG_7040.JPG
 • IMG_7042.JPG

  IMG_7042.JPG
  2234
  IMG_7042.JPG
 • IMG_7043.JPG

  IMG_7043.JPG
  2235
  IMG_7043.JPG
 • IMG_7085.JPG

  IMG_7085.JPG
  2236
  IMG_7085.JPG
 • IMG_7086.JPG

  IMG_7086.JPG
  2237
  IMG_7086.JPG
 • IMG_7087.JPG

  IMG_7087.JPG
  2238
  IMG_7087.JPG
 • IMG_7088.JPG

  IMG_7088.JPG
  2239
  IMG_7088.JPG
 • IMG_7089(1).JPG

  IMG_7089(1).JPG
  2240
  IMG_7089(1).JPG
 • IMG_7090.JPG

  IMG_7090.JPG
  2241
  IMG_7090.JPG
 • IMG_7092.JPG

  IMG_7092.JPG
  2242
  IMG_7092.JPG
 • IMG_7093.JPG

  IMG_7093.JPG
  2243
  IMG_7093.JPG
 • IMG_7094.JPG

  IMG_7094.JPG
  2244
  IMG_7094.JPG
 • IMG_7095.JPG

  IMG_7095.JPG
  2245
  IMG_7095.JPG