Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cystadleuaeth Cogurdd Competition

Llongyfarchiadau i Grace Williams ar ennill cystadleuaeth Cogurdd yn y rownd gyntaf ac i Chloe Towell am ddod yn ail. Pob lwc yn awr i Grace yn y rownd nesaf. Congratulations to Grace Williams on winning the Cogurdd competition in the first round and to Chloe Towell for coming 2nd. All the best to Grace in the second round.
 • IMG_7323.JPG

  IMG_7323.JPG
  2326
  IMG_7323.JPG
 • IMG_7324.JPG

  IMG_7324.JPG
  2327
  IMG_7324.JPG
 • IMG_7325.JPG

  IMG_7325.JPG
  2328
  IMG_7325.JPG
 • IMG_7326.JPG

  IMG_7326.JPG
  2329
  IMG_7326.JPG
 • IMG_7327.JPG

  IMG_7327.JPG
  2330
  IMG_7327.JPG
 • IMG_7328.JPG

  IMG_7328.JPG
  2331
  IMG_7328.JPG
 • IMG_7329.JPG

  IMG_7329.JPG
  2332
  IMG_7329.JPG
 • IMG_7330.JPG

  IMG_7330.JPG
  2333
  IMG_7330.JPG
 • IMG_7331.JPG

  IMG_7331.JPG
  2334
  IMG_7331.JPG
 • IMG_7332.JPG

  IMG_7332.JPG
  2335
  IMG_7332.JPG
 • IMG_7333.JPG

  IMG_7333.JPG
  2336
  IMG_7333.JPG
 • IMG_7334.JPG

  IMG_7334.JPG
  2337
  IMG_7334.JPG
 • IMG_7335.JPG

  IMG_7335.JPG
  2338
  IMG_7335.JPG
 • IMG_7336.JPG

  IMG_7336.JPG
  2339
  IMG_7336.JPG
 • IMG_7337.JPG

  IMG_7337.JPG
  2340
  IMG_7337.JPG
 • IMG_7338.JPG

  IMG_7338.JPG
  2341
  IMG_7338.JPG