Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Newyddion/ News

Newyddion/ News

Page 1

 • YSGOL AR AGOR I BAWB SYDD MEDRU CYRRAEDD YN DDIOGEL/ SCHOOL OPEN TO ALL WHO CAN ARRIVE SAFELY

  Published 11/12/17

  Please enter an introduction for your news story here.

  Read More
 • Ysgol Awtistiaeth Gyfeillgar/ Autism Aware School Status

  Published 22/10/17

  Cafwyd noson arbennig i ddathlu ennill statws Ysgol Awtistiaeth Gyfeilgar. Cyflwydwyd gwyboaeth yn wych gan ein Cynogr Ysgol ac yna rhoddwyd y cyfle i rieni gymryd prawf a chael tystysgrif ar y diwedd os oeddent yn llwyddo. Bellach mae nifer o'n rhieni hefyd yn ymwybodol o nodweddion Awtsitiaeth.

  We had a great evening to celebrate becoming an Autism Aware school. The school council educated everybody and parents were given the opportuntiy to sit a test and become 'Autism Super Heroes' themselves.

  Read More
 • Mr Phormula!!!

  Published 13/09/17

  Diwrnod cyffrous iawn yn cyfansoddi gyda'r beatbocsiwr Mr Phormula! Great day beatboxing with the talented Mr Phormula!

  Read More
 • Penwythnos i'w gofio!A  memorable weekend!

  Published 08/05/17

  Mae'r ysgol bellach yn bencampwyr Peldroed a Trawsgwlad Urdd Cymru!Hefyd, mae'r Tim Pelrwyd wedi cyrraedd yr wyth gorau yng Nghymru.

  Read More
 • Pencampwyr Ceredigion Champions

  Published 06/04/17
  Llongyfarchiadau mawr I Ysgol Gynradd Aberaeron ar ennill cystadleuaeth Pel-droed Ceredigion. Yn ystod y gemau grwp chwareuwyd pum gem ac ennillwyd y cwbl heb ildio yr un gol. Y sialens nesaf oedd Ysgol Gymraeg Aberystwyth ac ar
  Read More
 • Shwmae Su'mae

  Published 22/10/17

  Bu Cyngor y Siarter Iaith yn brysur yn paratoi ar gyfer  diwrnod Shwmae Sumae drwy fynd o gwmpas busnesau'r dref yn eu hannog i ddechrau sgwrs yng Nghymraeg! Da iawn nhw a diolch i'r holl fusnesau am ymuno yn yr hwyl! Our school welsh language council have been busy preparing for Shwmae Su mae day ( a day to encourage people to try speaking a little Welsh) by encourageing the buinesses in town to start conversations in Welsh! They also created a great video! Well done to all pupils involved and a great big thanks to the businesses for getting involved!

  Read More
 • Cadair Eisteddfodol newydd!                                 Our new Bardic Chair!

  Published 12/07/17

  Diolch i Hannah a Grace Williams a'r teulu am roi  cadair newydd i ni ddefnyddio yn ein eisteddfod ysgol. Many thanks to race and Hannah Williams and family for our faulous new chair, ready for our bards to sit on during the chairing seremony in our school eisteddfod!

  Read More
 •  Saith yn Serennu i Ysgol Aberaeron.

  Published 06/04/17
                                    Cafodd yr Ysgol ddiwrnod arbennig yn nhrawsgwlad y cy
  Read More
 • Tymor Anhygoel kaitlyn/ Kaitlyn's Amazing Term!

  Published 06/04/17

  Tymor Anhygoel Kaitlyn

  Read More
 • Cennin Pedr Pert Beca/ Beca's Beautiful Daffs

  Published 20/03/17

  Codwyd £330 Raised!!!! £165 i'r ysgol a £165 i Ymchwil Cancr!

  Read More
 • Cais Grant Llwybr Cerdded Rhiwgoch/ Rhiwgoch Walkway Grant

  Published 01/02/17

  Mr Gari Jones from Ceredigion County Council came to visit all of our school councils to discuss and collect opiions regarding a propsed new walkway from Ffos y ffin to Aberaeron via Rhiwgoch. All the children contributed excellently to the discussion and expressed very strongly that it would be very beneficial to the school and the community. The School 'Healthy Schools' Council and the school's general council have bothe written letters of support. The school 'Digital Wizards' also created a short film highlighting the traffic issues we have as a school.

   

   

   

   

  Read More
 • Llysgenhadon Chwaraeon                                   Sports Ambassador

  Published 18/01/17

  Mae'r Llysgenhadon Chwaraeon yn cynnal gweithgareddau cadw'n heini wythnosol ar gyfer Bl. 1 a 2 ac maent wedi penderfynu rhoi gwobr misol ar gyfer y rhai hynny sy'n mynychu mwyaf aml.

  Read More