Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Newyddion/ News

Newyddion/ News

Page 1

 • Eisteddfod offerynnol / Intrumental Eisteddfod

  Published 07/03/19

  Llongyfarchiadau enfawr i Eos Dafydd am ddod yn 1af yn yr unawd piano ac yn 3ydd yn yr unawd telyn yn yr Eisteddfod Offerynnol Rhanbarth. Pob lwc yn y gendlaethol.

  Read More
 • Pel-rwyd Rhanbarth Ceredigion / Area Netball Competition

  Published 08/03/19

  Llongyfarchiadau enfawr i'r merched am ddod yn bencampwyr Ceredigion yng nghystadleuaeth pel-rwyd Rhanbarth Ceredigion. Pob lwc i chi yn y cystadleuaeth Cenedlaethol.

  Read More
 • Cogurdd

  Published 04/02/19

  Eleni aeth 14 o ddisgyblion ati i greu Cebab llysieuol â phesto heb gnau yn rownd yr Ysgol o Cogurdd.         Llongyfarchiadau i Ela Mablen ar ddod yn   fuddugol. Diolch i chi gyd am gystadlu a gwneud ymdrech arbennig.

   

  Read More
 • Pel-rwyd cylch aeron / Aeron cluster netball competition

  Published 17/01/19

  Llongyfarchiadau i ferched blwyddyn 5 a 6 am ddod yn bencampwyr pel-rwyd clwstwr Aeron

  Read More
 • Casglu i'r di-gartref / Collecting for the homeless

  Published 17/01/19

  Casglodd disgyblion blwyddyn 3 bwyd i'r di-gartref. Diolch i Guy Evans o'r gymdeithas am ddod i'w gasglu.

  Read More
 • Sgiliau i chwarae / Skills to play

  Published 17/01/19

  Llongyfarchiadau i'r criw yma or dosbarth Meithrin sydd wedi llwyddo yn 'Sgiliau i Chwarae'.

  Read More
 • Gwobr Platinwm Eco-Sgolion / Eco-Schools Platinum Award

  Published 07/12/18

  Llongyfarchiadau i gyngor eco yr ysgol am lwyddo i ennill Gwobr Platinwm Eco-Sgolion. Diolch i'r cyngor a Miss Lewis am ei gwaith caled.

  Read More
 • Plant Mewn Angen / Children In Need

  Published 16/11/18

  Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at yr apel. Llwyddwyd i godi £314.02 tuag at yr apel.

  Read More
 • Bore coffi Macmillan / Macmillan coffee morning

  Published 28/09/18

  Ar ran cyngor yr ysgol hoffwn i ddweud diolch am ddod i'r bore coffi. Rydym yn gwerthfawrogi llawer ac rydym wedi codi £820.49 i Macmillan. Diolch am yr help!! Farhan a Jasmine

  Read More
 • Ymweliad Bl. 1 a 2 / Year 1 & 2 Visit

  Published 05/07/18

  Buodd bl.1 a 2 yn amgueddfa plentyndod ac yn Teifimania ar ei ymweliad haf. Cawson amser diddorol yn edrych ar degannau ar drws y degawdau a profi sut bod mewn Ysgol yn yr hen dyddiau. Cafwyd hwyl yn Teifimanio yn dringo, neidio a chymdeithasu.

   

  Read More
 • Ymweliad yr R.N.L.I / R.N.L.I Visit

  Published 14/06/18

  Diolch i'r R.N.L.I am ddod i siarad gyda ni am ddiogelwch a'r y traeth

  Read More
 • Prosiect Ohio / Ohio Project

  Published 14/06/18

  Cafodd plant blwyddyn 3 modd i fyw yn ystod eu hymweliada'r amgueddfa yn Aberystwyth ar ddydd Iau y 20fed o Fai. Cafwyd gyflwyniad hwyliog dros ben i'r prosiect Cymru Ohio. Dysgoit am fywyd cyn yr ymfudiad a chawsant eu hysbrydoli i greu rhan o ddarn Celf Panorama godidog gyda Philip Huckin. Fe fydd arddangosfa yn cael ei chynnal ar Fehefin y 25ain yn neuadd Llangeitho.

  Read More