Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Newyddion Ysgol

Page 1

 • GOHIRIO NOSON RIENI OHERWYDD RHYBUDD TYWYDD/ PARENTS EVENING POSTPONED DUE TO AMBER WEATHER WARNING

  Published 16/10/17

  Please enter an introduction for your news story here.

  Read More
 • Mr Phormula!!!

  Published 13/09/17

  Diwrnod cyffrous iawn yn cyfansoddi gyda'r beatbocsiwr Mr Phormula! Great day beatboxing with the talented Mr Phormula!

  Read More
 • Penwythnos i'w gofio!A  memorable weekend!

  Published 08/05/17

  Mae'r ysgol bellach yn bencampwyr Peldroed a Trawsgwlad Urdd Cymru!Hefyd, mae'r Tim Pelrwyd wedi cyrraedd yr wyth gorau yng Nghymru.

  Read More
 • Pencampwyr Ceredigion Champions

  Published 06/04/17
  Llongyfarchiadau mawr I Ysgol Gynradd Aberaeron ar ennill cystadleuaeth Pel-droed Ceredigion. Yn ystod y gemau grwp chwareuwyd pum gem ac ennillwyd y cwbl heb ildio yr un gol. Y sialens nesaf oedd Ysgol Gymraeg Aberystwyth ac ar
  Read More
 • Cadair Eisteddfodol newydd!                                 Our new Bardic Chair!

  Published 12/07/17

  Diolch i Hannah a Grace Williams a'r teulu am roi  cadair newydd i ni ddefnyddio yn ein eisteddfod ysgol. Many thanks to race and Hannah Williams and family for our faulous new chair, ready for our bards to sit on during the chairing seremony in our school eisteddfod!

  Read More
 •  Saith yn Serennu i Ysgol Aberaeron.

  Published 06/04/17
                                    Cafodd yr Ysgol ddiwrnod arbennig yn nhrawsgwlad y cy
  Read More
 • Tymor Anhygoel kaitlyn/ Kaitlyn's Amazing Term!

  Published 06/04/17

  Tymor Anhygoel Kaitlyn

  Read More
 • Cennin Pedr Pert Beca/ Beca's Beautiful Daffs

  Published 20/03/17

  Codwyd £330 Raised!!!! £165 i'r ysgol a £165 i Ymchwil Cancr!

  Read More
 • Cais Grant Llwybr Cerdded Rhiwgoch/ Rhiwgoch Walkway Grant

  Published 01/02/17

  Mr Gari Jones from Ceredigion County Council came to visit all of our school councils to discuss and collect opiions regarding a propsed new walkway from Ffos y ffin to Aberaeron via Rhiwgoch. All the children contributed excellently to the discussion and expressed very strongly that it would be very beneficial to the school and the community. The School 'Healthy Schools' Council and the school's general council have bothe written letters of support. The school 'Digital Wizards' also created a short film highlighting the traffic issues we have as a school.

   

   

   

   

  Read More
 • Llysgenhadon Chwaraeon                                   Sports Ambassador

  Published 18/01/17

  Mae'r Llysgenhadon Chwaraeon yn cynnal gweithgareddau cadw'n heini wythnosol ar gyfer Bl. 1 a 2 ac maent wedi penderfynu rhoi gwobr misol ar gyfer y rhai hynny sy'n mynychu mwyaf aml.

  Read More
 • Creu Aeron Creative

  Published 18/01/17

  Mae gan gwmni'r ysgol hetiau newydd allan! Dewch i'r ysgol maent ar werth am £5 yr un!

  Read More
 • Nofio i Gaerdydd/ Swimming to Cardiff

  Published 23/11/16

  Llongyfarchiadau i bawb cynrychiolodd yr ysgol yng ngala nofio ceredigion! Congratulations to all the pupils who represented the school in the Ceredigion swimming gala.

  Read More