Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Nofio i Gaerdydd/ Swimming to Cardiff

Llongyfarchiadau i bawb cynrychiolodd yr ysgol yng ngala nofio ceredigion! Congratulations to all the pupils who represented the school in the Ceredigion swimming gala.

Dyma'rplant fydd yn mynd ymlaen i gynrychioi'r Sir yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd :-

Below are the children who will go on to represent Ceredigion in the National gala in Cardiff:-

 

Bl 5/6 Bechgyn - Cyfnewid Rhydd a Cyfnewid Amrywiol. 

 Declan S,  Elis T,  Finley N, Osian T-M.

Bl 5/6 Bechgyn - Cefn - Declan S.

 

Bl 3/4 Bechgyn - Cefn - Brody G.

Bl 3/4 Bechgyn - Broga - Ellis J.

Bl 3/4 Merched - Pili Pala - Kaitlyn G-J.