Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cennin Pedr Pert Beca/ Beca's Beautiful Daffs

Codwyd £330 Raised!!!! £165 i'r ysgol a £165 i Ymchwil Cancr!

 

Mae Beca o flwyddyn 4 wedi bod yn creu Cennin Pedr i'w gwerthu ar gyfer codi arian i'r ysgol ac ar gyfer Ymchwil Cancr. Llwyddodd Beca gydag help llaw wrth ei theulu a ffrindiau godi £330 punt! Da iawn hi! Diolch! Mae Beca wedi penderfynu gwairio cyfran yr ysgol o'r arian ar fwy o lyfrau 'Dyslecsia gyfeillgar'.

Beca from Year 4 has been selling beautiful hand made daffodils to raise money for the school and Cancer Research. With a little help from her friends and family Beca managed to raise £330! Well done Beca! Diolch! Beca has decided to invest the school's £165 on more 'dyslexia friendly' books.