Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Pencampwriaeth pel-droed yr Urdd / Football Championships

Yn y llun gweler carfan pel-droed Ysgol Gynradd Aberaeron ar ennill pencampwriaeth Ceredigion yn ddiweddar.

In the photograph are Aberaeron Primary School football team who won the Ceredigion championship recently.

photo

Ar ol cystadlu brwd symudwyd ymlaen o'r grwp yn ddi-guro. Chwareuwyd y rownd go-gyn-derfynol yn erbyn Plascrug ac ennill 2-0; yna yn erbyn Aberteifi ac ennill 3-0. Yn y rownd derfynol cafwyd perfformiad campus a curwyd Rhydypennau o 2-0 gyda capten y tim Thomas Jones a Dylan Morgan yn sgorio'r goliau.

Pob lwc i'r tim ym mhencampwriaeth Cymru ar Fai 15ed.

After progressing unbeaten from the group stage Plascrug were beaten 2-0 in the quarter final. In the semi-final Cardigan were beaten 3-0 and this lead to a final against Rhydypennau.

Aberaeron played some excellent football and ran out eventual winners by 2-1, the goals being scored by Dylan Morgan and the team captain Thomas Jones. Good luck in the Wales final on May 15th.

Bu'r tim hefyd yn fuddugol ym mhencampwriaeth Cylch Aeron am yr wythfed tro yn olynnol. Yn yr wyth gem sgoriwyd 40 heb ildio'r un. Yn y rownd derfynol curwyd Llanarth 4-0. Llongyfarchiadau mawr ar eich llwyddiant ysgubol.

The team also won the Area Champtionships for the eighth consecutive year. In the eight games they scored 40 without conceding one goal. In the final they beat Llanarth 4-0. Congratulations on your fantastic win.