Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ysgol Awtistiaeth Gyfeillgar/ Autism Aware School Status

Cafwyd noson arbennig i ddathlu ennill statws Ysgol Awtistiaeth Gyfeilgar. Cyflwydwyd gwyboaeth yn wych gan ein Cynogr Ysgol ac yna rhoddwyd y cyfle i rieni gymryd prawf a chael tystysgrif ar y diwedd os oeddent yn llwyddo. Bellach mae nifer o'n rhieni hefyd yn ymwybodol o nodweddion Awtsitiaeth.

We had a great evening to celebrate becoming an Autism Aware school. The school council educated everybody and parents were given the opportuntiy to sit a test and become 'Autism Super Heroes' themselves.