Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Shwmae Su'mae

Bu Cyngor y Siarter Iaith yn brysur yn paratoi ar gyfer  diwrnod Shwmae Sumae drwy fynd o gwmpas busnesau'r dref yn eu hannog i ddechrau sgwrs yng Nghymraeg! Da iawn nhw a diolch i'r holl fusnesau am ymuno yn yr hwyl! Our school welsh language council have been busy preparing for Shwmae Su mae day ( a day to encourage people to try speaking a little Welsh) by encourageing the buinesses in town to start conversations in Welsh! They also created a great video! Well done to all pupils involved and a great big thanks to the businesses for getting involved!

Please enter some content for your news story here.