Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

New News Story

Daeth Elinor Gwilyn i'r ysgol i siarad gyda blynyddoedd 5 a 6 am hanes Aberaeron. Cafwyd hanes diddorol iawn am y dref. Diolch yn fawr iddi.

Elinor Gwilym came to the school to give a talk to year 5 and 6 pupils about the history of Aberaeron. A very interesting talk was given. Thank you very for giving her time.