Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 & 4- Llanerchaeron

Ymwelodd blynyddoedd 3 a 4 a Llanerchaeron fel rhan o'u dysgu am fywyd yn y plasdy yn y gorffennol. Cafwyd cyfle i fynd o gwmpas y ty ac i werthfawrodi un o gampweithiau John Nash.

Years 3 and 4 spent an afternoon at Llanerchaeron as part of their learning about past life in the mansion. They had the opportuntiy to walk around the mansion to appreciate the work of John Nash.