Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Filmio i'r Urdd / Filming

Bu rhai o blant blwyddyn 3 a 4 yr ysgol yn ffilmio yn Llangrannog.

Some of year 3 and 4 children filming at Llangrannog.

.

Roeddent yn ffilmio ar gyfer rhaglenni a fydd yn cael ei darlledu o Eisteddfod yr Urdd 2010 yn Llanerchaeron.  Yn ystod bu yn rhaid i'r plant greu bathodyn yr Urdd anferth allan o gerrig.  Edrychwn ymlaen i'w gweld ar y teledu.

They were filming for programmes that will be transmitted from the Eisteddfod yr Urdd 2010 at Llanerchaeron.   During filming the children had to create a huge Urdd badge out of stones.  We now look forward to seeing them all on television.