Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gala nofio'r Urdd / Urdd national gala

Aeth 5 o ddisgyblion yr Ysgol i nofio yng ngala nofio cenedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd. Daeth Kaitlyn yn 2il a 5ed yn ei rasus. Daeth Finlay yn 6ed yn ei ragras. Daeth y tim cyfnewid merched yn 5ed a 9fed. Aelodau'r tim oedd Mari, Catrin, Acacia, Sophie a Kaitlyn. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd a'r lefel Cymru.

5 pupils from the school went to compete in the Urdd National Swimmig Gala in Cardiff. Kaitlyn came 2nd and 5th in her races. Finlay came 6th in his heat. The girls relay team came 5th and 9th. Team members were Mari, Catrin, Acacia, Sophie and Kaitlyn. Congratulations to you all.