Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ymweliad Elin Jones Visit

Cafwyd ymwleiad arbennig gan Elin Jones A.C. yn ateb amrywiaeth o gwestiynau diddorol ac yn son am ei gwaith.

Year 1 and 2 had an imprtant visitor from Elin Jones A.C. She answered various intersting questions and talked about her work.