Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Esiteddfod Cylch Aeron / Aeron Cluster Eisteddfod

Llongyfarchiadau i bawb a wnaeth gystadlu yn eisteddfod cylch Aeron yn Theatr Felinfach dydd Mawrth y 6ed o Fawrth. Yn y llefaru bl.2 ac iau i ddysgwyr daeth Antoni Raczynski yn 1af, Diggory Wood yn 2il a Miley Thomas yn 3ydd. Yn yr unawd bl.3 a 4 daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af, Fflur McConnell yn 2il a Celt yn 3ydd. Yn y llefaru bl.3 a 4 daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af a Fflur McConnell yn 2il. Yn yr unawd cerdd dant bl.3 a 4 daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af a Fflur McConnell yn 2il. Yn yr unawd Alaw Werin bl.6 ac iau daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af a Eos Dafydd yn 3ydd. Yn yr unawd bl.5 a 6 daeth Eos Dafydd yn 1af. Yn y llefaru bl.5 a 6 daeth Eos Dafydd yn 1af. Yn y deuawd bl.6 ac iau daeth Eos Dafydd a Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af. Daeth yr ymgom yn 1af, yr aelodau oedd Harley Walton, Bethany Severs, Skye Jenkins a Mari Raw-Rees. Daeth y parti deulais yn 1af ac hefyd y cor yn 1af. Llongyfarchiadau i bawb a pob lwc yn yr Eisteddfod Rhanbarth.

Congratulations to everyone who competed in the Aeron cluster eisteddfod at Felinfach Theatr on the 6th of March. In the reciitiation year 2 and under Antoni Raczynski came 1st, Diggory Wood 2nd and Miley Thomas 3rd. In the Solo year 3 and 4 Ela Mablen Griffiths-Jones came 1st, Fflur Mc Connell came 2nd and Celt Dafydd came 3rd. In the recitiation year 3 and 4 Ela Mablen Griffiths-Jones came 1st and Fflur McConnell came 2nd. In the cerdd dant year 3 and 4 Ela Mablen Griffiths-Jonescame 1st and Fflur McConnell came 2nd. In the folk song for year 6 and under Ela Mablen Griffiths-Jones came 1st and Eos Dafydd came 3rd. In the solo and recitation for year 5 and 6 Eos Dafydd came 1st.  In the duet year 6 and under, Eos Dafydd and Ela Mablen Griffiths-Jones came 1st. The 2 part harmony group came 1st. The Choir came first and the 'Ymgom' came first, members of the 'Ymgom' were Harley Walton, Bethany Severs, Skye Jenkins and Mari Raw-Rees.