Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llysiau Maethlon Blwyddyn 5 / Year 5 Stir-fry

Diolch i Sara Griffiths a ddaeth i goginio llysiau maethlon blasus gyda blwyddyn 5.

Thank you to Sara Griffiths who came to cook stir-fry with year 5 pupils.