Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Trawsgwlad Ysgol / School Crosscountry

Llongyfarchaidau i bawb a redodd yn rasys trawsgwlad yr Ysgol. Llongyfarchiadau i entwr a oedd yn fuddugol ar ddiwedd y dydd.

Congratulations to everyone who ran in the school crosscountry. Congraqtulations to Pentwr who were the successful team at the end of the day.