Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ymweliad Meilir Sion / Visit

Ymwelodd Meilyr Sion ar ysgol i ddangos y cyntaf o gyfres o lyfrau y mae yn mynd i gyhoeddi ar Parc y Deri.

Meilyr Sion visited the school to show the first in a series of books to be published on 'Parc y Deri'.

.

Darllennodd y stori i'r plant a cafwyd cyfle i gael llyfrau wedi eu llofnodi.

Bu hefyd yn cynnal sesiwn holi ac ateb gyda CA.2 yn trafod ei fywyd fel actor a'i waith yn y cyfryngau.

He read the story to the children and they had an opportunity to buy a signed copy of the book.

Meilyr took part in a question and answer session with KS.2 pupils discussing his acting career and his work in media.