Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Trawsgwlad Dyfed / Dyfed Crosscountry

 PENCAMPWYR TRAWSGWLAD DYFED

 Aeth dros 60 o blant i gynrychioli’r ysgol. Llwyddwyd i ddod yn ail ysgol orau dros Ddyfed — camp wych o ystyried fod 90 o ysgolion a dros 1,400 o blant yn cystadlu!

Medalwyr unigol: Martha: 1af, Seren: 6ed, Finlay: 2il

Medalwyr tîm : Bechgyn Bl.3—Ellis, Sonny, Jack  P.—3ydd

Merched Bl.5—Martha, Chloe, Jasmine W —2il

Merched Bl.6—Seren, Mari, Bethany—2il

Bechgyn Bl.6—Finlay, Zeké, Steffan—1af

Aeth Martha, Steffan, Finlay a Seren ymlaen i gynrychioli Dyfed yn erbyn Morgannwg pryd yr enillodd Finlay y 3ydd wobr! Llongyfarchiadau i chi gyd.

 

 

DYFED CROSSCOUNTRY

Over 60 pupils represented the school and we managed to reach 2nd place throughout Dyfed—a great achievement considering there were 90 school and over 1,400 children competing.

Individual medal winners: Martha 1st, Seren 6ed, Finlay 2nd.

Team medal winners: Year 3 boys: Ellis, Sonny and Jack—3rd

Year 5 girls: Martha, Chloe, Jasmine W—2nd

Year 6 girls: Seren, Mari,Bethany—2nd

Year 6 boys: Finlay, Zeké, Steffan—1st