Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Trawsgwlad Abertawe / Swansea Crosscountry

Llongyfarchiadau i Finlay, Seren, Steffan a Martha a aeth i gynrychioli Dyfed yn erbyn Morganwg yn Abertawe. Daeth Finlay Tarling yn 3ydd, Seren Davies yn 10fed, Steffan Hopkins yn 14fed a Martha Brandy-Phillips yn 15fed.

 

Congratulations to Finlay,Seren, Steffan and Martha who represented Dyfed against Glamorgan in Swansea. Finlay Tarling came 3rd, Seren Davies came 10th, Steffan Hopkins came 14th and Martha Brandy-Phillips 15th. Well done to you all.