Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Plant Derbyn Plannu Coed gyda Rotari / Reception class planting trees with the Rotari

Daeth Rotari Aberaeron i'r ysgol i blannu coed gyda holl ddisgyblion y dosbarth Derbyn.

The Rotary came to plant trees around the school with the Reception class.