Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Eisteddfod

Trannoeth tro y Cyfnod Sylfaen, ac eto cafwyd   diwrnod llawn o gystadlu yn y Neuadd. Enillwyd y tlws Llên gan  Sadie Gibbs a’r tlws Celf gan  Patryk  Chrostowski.

Beirniadwyd gan Enid Jones a Carys Roberts.

 

On the day of the Foundation Phase Eisteddfod the hall was full all day. The literature prize was won by Sadie Gibbs and the art prize was won by Patryk Chrostowski.                   

The Eisteddfod was jusdged by Enid Jones and Carys Roberts.