Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Pel droed 7 bob ochr / 7 a side football

Llongyfarchiadau enfawr i fechgyn yr ysgol a lwyddod i ennill cystadleuaeth pel droed 7 bob ochr yr Urdd yn Aberystwyth. Llongyfarchiadau mawr hefyd i'r merched a lwyddodd i ddod yn ail yn y gystadleuaeth.

Congratulations to the boys on winning the Urdd 7 a side football competition in Aberystwyth. Congratulations also to the girls who came second in their competition.