Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Pencampwyr Pel-Droed yr Urdd Cymru / Urdd Football - Wales Champions

Llongyfarchiadau i dim pel-droed Ysgol Gynradd Aberaeron ar gyflawni Coron Driphlyg unigryw.

Congratulations to Aberaeron Primary School on completing an unique version of the Triple Crown.

.

Wedi ennill pencampwriaethau Cylch Aeron a Rhanbarth Ceredigion yr Urdd aeth y tim ymlaen i Wyl Chwaraeon Genedlaethol yr Urdd. Curwyd ysgolion o Bresdatyn i Gaerdydd ar y ffordd i'r 'ffeinal'. Yn y rownd derfynol curwyd Ysgol Eifion Wyn o Borthmadog o 2-0 i ennill pencampwriaeth Cymru am yr ail dro, Camp arbennig iawn.

After winning the Aeron Area and the Cardiganshire championships the team proceeded to the Welsh finals. Teams from Presdatyn to Cardiff were beaten on the way to the final. In the final the team overcame Ysgol Eifion Wyn Porthmadog by 2-0 to win the National Title for the second time in five years. A remarkable achievement.