Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Penwythnos Llangrannog / Llangrannog Weekend

Aeth 11 o blant am benwythnos i Wersyll yr Urdd Llangrannog. Mwynhaeodd pawb yn fawr iawn

11 children form the school went for a weekend to the Urdd Camp in Llangrannog. Everyone had a great time.