Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Prosiect Ohio / Ohio Project

Cafodd plant blwyddyn 3 modd i fyw yn ystod eu hymweliada'r amgueddfa yn Aberystwyth ar ddydd Iau y 20fed o Fai. Cafwyd gyflwyniad hwyliog dros ben i'r prosiect Cymru Ohio. Dysgoit am fywyd cyn yr ymfudiad a chawsant eu hysbrydoli i greu rhan o ddarn Celf Panorama godidog gyda Philip Huckin. Fe fydd arddangosfa yn cael ei chynnal ar Fehefin y 25ain yn neuadd Llangeitho.

Year 3 had a worthwhile experience during their visit to the museum in Aberystwyth on Thursday the 10th of May. A presentation was had about the Wales Ohio project. They learnt about life before the invasion and they were inspired to create a piece of Panoramic art with Philip Huckin. An exhibition will be held in Llangeitho hall on the 25th of June.