Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ymweliad Bl. 1 a 2 / Year 1 & 2 Visit

Buodd bl.1 a 2 yn amgueddfa plentyndod ac yn Teifimania ar ei ymweliad haf. Cawson amser diddorol yn edrych ar degannau ar drws y degawdau a profi sut bod mewn Ysgol yn yr hen dyddiau. Cafwyd hwyl yn Teifimanio yn dringo, neidio a chymdeithasu.

 

Year 1 and 2 went to the Childhood         Museum and Teifimania on their summer trip. They had an interesting time looking at toys from across the decades and             experience how life was at school years ago. They all had fun in Teifimania climbing, jumping and socialising.