Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Beicio Bl.6 / Year 6 Cycling

Cafodd disgyblion blwyddyn 6 wersi beicio yn ddiweddar

Year 6 pupils received cycling lessons recently

beicio

Llun o disgyblion blwyddyn 6 gyda eu Tystysgrifau beicio.

Year 6 pupils with their Cycling Proficiency Certificates.

Ymwelodd Mr.Malcolm Charlton a'r ysgol i hyfforddi disgyblion Bl.6 ar feicio'n saff ar y ffordd. Ar ol cyfres o wersi, gorffennwyd gyda taith i Lanerchaeron ac ymweliad a'r caffi. Pob hwyl i chi gyd gyda'r beicio.

Mr.Malcolm Charlton visited the school to train year 6 pupils on cycling safety on the roads. The celebratory finale was a cycling expedition to Llanerchaeron and visiting the cafe. All the best to everybody with their cycling.