Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Sgiliau i chwarae / Skills to play

Llongyfarchiadau i'r criw yma or dosbarth Meithrin sydd wedi llwyddo yn 'Sgiliau i Chwarae'.

Congratulations to those who have succeeded in the 'Skills to Play' this term.