Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Casglu i'r di-gartref / Collecting for the homeless

Casglodd disgyblion blwyddyn 3 bwyd i'r di-gartref. Diolch i Guy Evans o'r gymdeithas am ddod i'w gasglu.

Year 3 pupils collected food for the homeless. Thank you to Guy Evans from the association for coming to collect the items.