Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cogurdd

Eleni aeth 14 o ddisgyblion ati i greu Cebab llysieuol â phesto heb gnau yn rownd yr Ysgol o Cogurdd.         Llongyfarchiadau i Ela Mablen ar ddod yn   fuddugol. Diolch i chi gyd am gystadlu a gwneud ymdrech arbennig.

 

This year 14 pupils took part in the school round of Cogurdd to create Vegetable kebabs with nut free pesto. Congratulations to Ela Mablen for winning. Thank you to everyone who competed and for their effort.