Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod offerynnol / Intrumental Eisteddfod

Llongyfarchiadau enfawr i Eos Dafydd am ddod yn 1af yn yr unawd piano ac yn 3ydd yn yr unawd telyn yn yr Eisteddfod Offerynnol Rhanbarth. Pob lwc yn y gendlaethol.

Congratulations to Eos Dafydd for coming 1st in the piano solo and 3rd in the harp solo at the Urdd Area Instrunemtal competition. Good luck in the National Eisteddfod.