Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Trawsgwlad Dyfed / Dyfed Crosscountry

Aeth dros 40 o blant i gynrychioli’r ysgol yng nghystadleuaeth trawsgwlad Dyfed yng Nghaerfyrddin. Da iawn i bawb am ei ymdrech.

Medalwyr unigol: Sonny: 2il, Jobey: 10fed, Martha: 7fed

Medalwyr tîm : Bechgyn Bl.3— Sonny, Jobey, Teifion—3ydd

Merched Bl.3—Rhianna, Charlotte, Anabelle —3ydd

Merched Bl.6—Martha, Chloe, Jasmine W—2il

 

Over 40 pupils represented the school at the Dyfed cross country competition in            Carmarthen. Well done to everyone for their effort.

Individual medal winners: Sonny 2nd, Jobey 10th and Martha 7th.

Team medal winners: Year 3 boys: Sonny, Jobey, Teifion—3rd

Year 3 girls: Rhianna, Charlotte, Anabelle     —3rd

Year 6 girls: Martha, Chloe, Jasmine W—2nd