Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Noson Lawen

Anrhydedd mawr oedd hi i gôr yr ysgol dderbyn gwahoddiad i ganu yn y Noson Lawen a fydd yn cael ei ddarlledu ar S4C yn fuan iawn. Diolch i holl aelodau’r côr am rhoi ei amser i’r ymarferion ac i Mrs. Griffiths-Jones a Mrs. Owen am ddysgu’r plant. Diolch i chi fel rhieni am eich cefnogaeth.

Bu Ela Griffiths-Jones hefyd yn perfformio fel unawdydd.

It was an honour for the school choir to be invited to sing in the Noson Lawen that will be broadcasted in the near future on S4C. Thank you every member of the choir for giving their time to practise and to Mrs Griffiths-Jones and Mrs Owen for teaching the children. Thank you to you all as parents for your support on the evening.

Ela Griffiths-Jones also performed as a soloist during the evening.