Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gweithdy Beicio / Biking Workshop

Diolch yn fawr iawn i Mr. a Mrs. Tarling o glwb ‘West Wales Cycling’ am ddod i’r ysgol i gynnal gweithdy beicio gyda disgyblion blynyddoedd 3 a 4.

Diolch hefyd i Joshua Tarling cyn ddisgybl o’r ysgol am ddod i siarad gyda’r plant am eu lwyddiant yn y byd beicio.

Thank you to Mr and Mrs Tarling from West Wales Cycling Club for coming to hold a biking workshop with year 3 and 4 pupils.

Thank you also to Joshua Tarling a former pupil of the school for giving a talk on his achievemnets.