Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ymweliad yr Archdderwydd / Archdruid Visit

Cafodd Bl. 5 a 6 ymweliad anisgwyl gan Myrddin ap Dafydd, Archdderwydd Cymru. Bu’n sgwrsio gyda’r plant am ei ddyletswyddau fel Archdderwydd ac yn trafod arwyddocâd yr Orsedd. Aethpwyd ymlaen i gyfansoddi cerdd gyda’I gilydd.   Cyn diwedd y bore cafwyd cyfle i ofyn cwestiynnau iddo. Mae pawb bellach yn edrych ymlaen yn eiddgar i ymweliad yr Eisteddfod a Cheredigion ym mis Awst.

 

Year 5 and 6 has an unexpected visit from Myrddin ap Dafydd, Wales Archdruid. He spoke to the children about his duties as  Archdruid and discussed the significance of the Throne.  Together the children went on to compose a poem. Before the end of the morning there was an  opportunity to ask him questions.