Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Disgo Santes Dwynwen / Santes Dwynwen Disco

Trefnwyd ddisgo Santes Dwynwen i’r ysgol gyfan gan aelodau’r  Cyngor Ysgol a Siarter Iaith er budd gwaith yr Urdd yng Nghylch Aeron. Gwerthwyd cacennau, bisgedi a ffrwythau yn y disgo ac bu pawb yn danwsio i gerddoriaeth Cymraeg. Hefyd crewyd cardiau Santes Dwynwen gan aelodau’r cynghorau i werthu.

Diolch i bawb a gyfranodd tuag at y diwrnod.

 

A ‘Santes Dwynwen’ disco was held for the whole school arranged by the School Council and ‘Siarter Iaith’ committee in aid of the Aeron Urdd Group. Cakes and fruit were sold during the disco and everyone danced to Welsh music. Santes Dwynwen cards were also   created by the committee members to be sold.

Thank you to everyone who contributed on the day.