Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Arad Goch

Cafodd bl. 5 a 6 y cyfle i weld perfformaid newydd gan Arad Goch sef ‘Tu Fewn a Tu Fas’. Ar ôl y perfformiad cynhaliwyd gweithdai i’r plant yn seiliedig ar beth welwyd.

 

Year 5 and 6 pupild had the opportunity to see a new performance by Arad Goch, 'Tu fewn a Tu Fas'. After the performance a workshop was held based on what was seen during the show.