Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Plant Mewn Angen / Childen In Need

Eleni daeth pawb i’r ysgol mewn pyjamas a chael gwallt gwyllt. Llwyddwyd i godi £400.00  i’r apêl. Diolch i bawb a gyfrannodd.

This year everyone came to school in their pyjamas and had wild hair. We managed to raise £400.00 towards the appeal. Thank you to everyone that contributed.