Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Diwrnod y Cadoediad / Armistice Day

Ymunodd ein Llysgenhadon a chynrychiolwyr o'r Cyngor Ysgol y Lleng Brydeinig Frenhinol mewn gwasanaeth i gofio'r cadoediad. The School Ambassadors and representatives from the School Council joined the Royal British Legion in a service to commemorate Armistice

Ymunodd ein Llysgenhadon a chynrychiolwyr o'r Cyngor Ysgol y Lleng Brydeinig Frenhinol mewn gwasanaeth i gofio'r cadoediad. The School Ambassadors and representatives from the School Council joined the Royal British Legion in a service to commemorate Armistice