Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Cylch yr Urdd / Urdd Aeron Cluster Eisteddfod

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn eisteddfod cylch Aeron yn ddiweddar. Braf oedd gweld cymaint o’r ysgol yn cystadlu. Canlyniadau’r dydd Unawd bl.2 ac iau—1af Nanw Griffiths-Jones, 3ydd Alaw Freeman Llefaru bl.2 ac iau—1af Nanw Griffiths-Jones, 2il Alaw Freeman Unawd bl.5 a 6—Francessca Cooper

Congratulations to everyone that competed recently in the Aeron cluster Eisteddfod. It was nice to see so many pupils competing. The days results Year 2 and under Solo—1af Nanw Griffiths-Jones, 3ydd Alaw Freeman Year 2 and under Recitation—1af Nanw Griffiths-Jones, 2il Alaw Freeman Year 5 a 6 Solo —Francessca Cooper