Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ffair Nadolig yr Ysgol - Christmas Fayre - 26.11.09

Cynhelir Ffair Nadolig yr Ysgol dydd Iau, 26ain o Dachwedd ac mi fydd yna amrywiaeth o stondinau gyda ni.

Our School Christmas Fayre will be held on 26th November at 3pm.

christmasCynhelir Ffair Nadolig yr Ysgol dydd Iau, 26ain o Dachwedd ac mi fydd yna amrywiaeth o stondinau gyda ni.

Byddwn yn ddiolchgar i dderbyn poteli, tuniau, cacennau, a nwyddau Nadolig oddi wrthoch. Mi fydd Sïon Corn yn galw hefyd.
Diolch am eich cefnogaeth.

Our School Christmas Fayre will be held on 26th November at 3pm.

There will be numerous stalls. We would be grateful to receive bottles, tins, cakes, Christmas goods from you.
Many thanks for your contribution.