Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Diwrnod T.Llew Jones Day

Dydd Llun, Hydref 11eg mi fyddwn yn cael diwrnod yn llawn o weithgareddau cyffrous i gofio am Brif Awdur Plant Cymru - T.Llew Jones.

On Monday, October 11th we will be having a full day of activities to celebrate the life of our most famous Children's Author - T.Llew Jones.

 

Dewch i'r ysgol mewn gwisg ffansi.  Dyma rhai awgrymiadau - Môr leidr enwog - Barti Ddu neu Hari Morgan; Twm Siôn Cati; Merched Beca; Tim Buswell neu un o'r sipsiwn eraill; morwyn neu wâs o un o blasdai'r ardal neu un o bobl bonedd y plasdai. 

Come to school in fancy dress.  Here are some ideas - Hari Morgan or Barti Ddu the famous pirates; Twm Siôn Cati the highway man; Rebecca's Daughters; Tim Buswell or one of his gypsy friends; a maid or servant from one of the local mansions or one of the gentry from one of the mansions.

pirates