Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Wcrain / Ukrain

Daeth pawb i’r ysgol yn gwisgo dillad melyn a glas gan roi cyfraniad tuag at gronfa dyngarol yr Wcrain. Codwyd £294 tuag at yr apêl.

Pupils and staff came to school wearing blue and yellow clothing and gave a donation towards the Ukraine Humanitarian appeal. £294 was raised