Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llwyddiant Rygbi / Rugby Success

Llongyfarchiadau i Harry Lloyd sydd wedi cael ei ddewis i chwarae i dîm rygbi dan 11 Ceredigion. Pob lwc iddo

Congratulations to Harry Lloyd who has been chosen to play for the Ceredigion under 11’s rugby team. Good luck.