Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cogurdd

Llongyfarchiadau i bawb am eu hymdrechion yn y rownd ysgol o Cogurdd. Roedd y safon yn wych wrth iddynt greu ‘brechdan fendigedig’. Da iawn i Alys James a ddaeth yn fuddugol a pob lwc iddi yn y rownd rhanbarthol.

Congratulations to everyone for their efforts in the school round of Cogurdd. The standard was fantastic as they created a ‘splendid sandwich’. Well done to Alys James who won and good luck to her in the regional round.