Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Owain Glyndŵr

I ddathlu diwrnod Owain Glyndŵr, gwyliodd disgyblion blwyddyn 3 a 4 berfformiad o’r sioe Owain Glwyndwr wedi ei gynhyrchu gan gwmni Mewn Cymeriad. Byddant yn defnyddio’r hyn a ddsygwyd yn eu gwaith yn y dosbarth.

To celebrate Owain Glyndŵr day, year 3 and 4 pupils watched a performance of the Owain Glyndŵr show produced and performed by the company ‘Mewn Cymeriad’. They will use what was learned in the work in class. There was also class activities held throughout the school.