Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gweithdy Microbits Workshop

Cafodd disgyblion blwyddyn 6 weithdy Microbits yng ngofal Tomos Fearne o Brifysgol Aberystwyth. Bu’r plant yn dylunio offer glanio ar gyfer ‘mars rover’ gan ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu gan ddefnyddio’r microbit i fesur grym y glaniad.

Year 6 pupils received a Microbits workshop led by Tomos Fearn from Aberystwyth University. The children designed landing gear for a Mars rover using recycled materials using the microbit to measure the force of the landing.