Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gwyl Chwaraeon Bl.5 a 6 / Year 5 & 6 Sports Festival

Diolch yn fawr iawn i Ceredigion Actif am drefnu gŵyl chwaraeon i flynyddoedd 5 a 6. Cafwyd prynhawn llawn hwyl yn cael blas o amrywiaeth o chwaraeon ac hefyd y cyfle i gymdeithasu gyda disgyblion o ysgolion y clwstwr.

Thank you to Ceredigion Actif for organizing a sports festival for year 5 and 6. A fun-filled afternoon was had having a taste of a variety of sports and also the opportunity to socialize with pupils from the schools in the cluster.